logo

Šport

Fotografovanie extrémnych a moto športov, cyklistiky, tvorba športových portrétov a dokumentačných fotografií športových podujatí, fotografovanie športových výrobkov.