logo

Tag : mosty

Fotografovanie inžinierskych stavieb pre projekčnú firmu

Tento rok, okrem iných zaujímavých projektov, som fotografoval aj 9 zrealizovaných stavieb projektovaných projekčnou firmou VALBEK-EU, a.s.. Jednalo sa o rôzne typy, od dialničných privádzačov, mostov, cez železničné mosty a estakády, až po rekonštrukcie trakčného vedenia alebo kompletných nástupíšť a budov. Fotografovalo sa niekoľko dní s povolením Slovenských železníc ako aj povolením na vstup do priestoru koľajiska získaného na základe lekárskych prehliadok a odborných školení.