logo

Tag : sľuk

SĽUK- Slovenské vianoce

Vianoce, to nie je len štedrý deň ale patrí k tomu celé obdobie Adventom začínajúc a Krstom Ježisa Krista končiac. Je to dlhá doba. Takmer mesiac a pol. Za ten čas sa dá vianočná nálada naozaj precítiť. Nehovorím o nákupných horúčkach ale o samotných prípravách na vianoce a ich priebehu. Výroba adventného venca, vianočných ozdôb, maľovanie perníkov, sledovanie programov ako zvykli tráviť sviatky naši predkovia alebo návštevou folkórnych predstavení s vianočnou témou.

Zaujímam sa o folkór už nejaký čas. Videl som veľa vystúpení ale vianočných možno len jedno – dve. Jedným z tých najkrajších bolo určite vystúpenie SĽUKu s programom Slovenské vianoce. Obrovský vír energie, farieb a pohybu bol pre mňa nezabudnuteľným zážitkom. Spracovanie témy bolo naozaj úchvatné a podľa toho, čo rozprávali diváci po predstavení sa netradičné podanie tradičnej témy naozaj podarilo.

Tento rok sú vianoce už za nami. Prídu ale ďalšie, a ak Boh dá aj ďalšie a ďalšie. Dbajme preto o to, aby sa nám ten čas nepresypal medzi prstami ako piesok, ale aby nám spomienky na vianočný čas ešte aj počas roka vytvárali úsmev na tvárach.

Viac info o programe: tu

 

Viac fotografií nájdete tu a tu je upútavka z predstavenia: